Szczegółowe informacje o projekcie

Grupa docelowa

GRUPA DOCELOWA

60 osób (36 Kobiet), które w dniu objęcia pierwszą formą wsparcia spełnią nw. kryteria:

 1. Wiek 18-64 lata
 2. Zamieszkiwanie, zgodnie z kc, na terenie gmin powiatów bartoszyckiego, elbląskiego, iławskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego lub ostródzkiego, w których % os. korzystających z pomocy społ. jest wyższy niż śr. województwa
 3. Status osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej wymagającej w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym
 4. Status osoby zagrożonej wykluczeniem społ. i/lub ubóstwem z powodu korzystania ze świadczeń pomocy społecznej/kwalifikowania się do otrzymania pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społ. z dnia 12.03.2004

Cel projektu

CEL PROJEKTU

Wzrost zdolności do zatrudnienia 60 niepracujących mieszkańców wybranych gmin powiatów bartoszyckiego, elbląskiego, iławskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego i ostródzkiego, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej/kwalifikowanie się do otrzymania pomocy społecznej poprzez objęcie ich kompleksowym programem integracji społecznej i zawodowej, poprawę ich zdolności do zatrudnienia w zawodach zgodnych z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy oraz włączenie społeczne w okresie 01.01.2020-28.02.2021

Dane projektu

INFORMACJE O PROJEKCIE „STOP WYKLUCZENIU! OD DZIŚ KU INTEGRACJI!”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne 

Numer i nazwa Działania: RPWM.11.01.00 „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie” 

Tytuł projektu: STOP wykluczeniu! Od dziś ku integracji 

Okres realizacji projektu: od: 2020-01-01 do: 2021-02-28 

Miejsce realizacji projektu

Miejsce realizacji projektu:

 • WARMIŃSKO-MAZURSKIE
  • BARTOSZYCKI
   • GÓROWO IŁAWECKIE (GMINA MIEJSKA)
   • BARTOSZYCE (GMINA WIEJSKA)
   • BISZTYNEK (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA)
   • GÓROWO IŁAWECKIE (GMINA WIEJSKA)
   • SĘPOPOL (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA)
  • ELBLĄSKI
   • ELBLĄG (GMINA WIEJSKA)
   • GODKOWO (GMINA WIEJSKA)
   • GRONOWO ELBLĄSKIE (GMINA WIEJSKA)
   • MARKUSY (GMINA WIEJSKA)
   • MŁYNARY (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA)
   • PASŁĘK (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA)
   • RYCHLIKI (GMINA WIEJSKA)
   • TOLKMICKO (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA)
  • IŁAWSKI
   • IŁAWA (GMINA WIEJSKA)
   • KISIELICE (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA)
   • SUSZ (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA)
   • ZALEWO (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA)
  • KĘTRZYŃSKI
   • BARCIANY (GMINA WIEJSKA)
   • KĘTRZYN (GMINA WIEJSKA)
   • KORSZE (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA)
   • RESZEL (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA)
   • SROKOWO (GMINA WIEJSKA)
  • MRĄGOWSKI
   • MIKOŁAJKI (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA)
   • MRĄGOWO (GMINA WIEJSKA)
   • PIECKI (GMINA WIEJSKA)
   • SORKWITY (GMINA WIEJSKA)
  • OSTRÓDZKI
   • DĄBRÓWNO (GMINA WIEJSKA)
   • GRUNWALD (GMINA WIEJSKA)
   • ŁUKTA (GMINA WIEJSKA)
   • MAŁDYTY (GMINA WIEJSKA)
   • MIŁAKOWO (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA)
   • MIŁOMŁYN (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA)
   • MORĄG (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA)
   • OSTRÓDA (GMINA WIEJSKA)

Typ obszaru realizacji: 03 Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia)

Obszar Strategicznej Interwencji (OSI)

Obszar Strategicznej Interwencji (OSI)

 • TYGRYS WARMIŃSKO-MAZURSKI
 • OŚRODKI SUBREGIONALNE
 • NOWOCZESNA WIEŚ – WIELOFUNKCYJNY ROZWÓJ ROLNICTWA
 • NOWOCZESNA WIEŚ – INTENSYWNY ROZWÓJ ROLNICTWA
 • OBSZARY PERYFERYZACJI SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ
 • OBSZARY O SŁABYM DOSTĘPIE DO USŁUG PUBLICZNYCH*
 • OBSZARY GRANICZNE
 • OBSZARY WYMAGAJĄCE RESTRUKTURYZACJI I REWITALIZACJI
 • OBSZARY O EKSTREMALNIE NISKIEJ DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ